Mēs piedāvājam veikt jaunu jumtu izbūves un jau ekspluatētu jumtu remontdarbus.
Īpaša pieredze ir darbā ar metāla jumta segumiem, betona un māla dakstiņiem.
Nesošo konstrukciju, jumta klājumu, notekcauruļu un komplektējošo sastāvdaļu
montāža un remonts. Vienlaicīgi ar jumta maiņu noteikti būs ļoti ērti veikt arī jumta
vai bēniņu siltināšanas darbus, skursteņu miču pārmūrēšanu un citus saistītus darbus.
Meklēt